Książka

Książka „Śladami Pionierów Ekonomii Społecznej” zawiera źródłowe, historyczne teksty publikowane również na portalu kooperatyzm.pl opatrzone współczesnym komentarzem i pogrupowane na bloki tematyczne. Każdemu z sześciu bloków towarzyszy wywiad lub opis współczesnych inicjatyw czerpiących inspirację z działań kooperatystów.

Bloki tekstów i prezentowane inicjatywy:

  • Spółdzielnie uczniowskie – pierwsze kroki w pracy gromadnej
  • FAB LAB – kooperacja techników i inżynierów, laboratorium innowacji i łączenia potencjałów
  • Praca kobiet – idee Ligi Kooperatystek w działaniu
  • Kooperatywy spożywcze – jakość towarów pod społeczną kontrolą
  • Samoorganizacja i walka o lepszy świat – w gromadzie siła!
  • Spółdzielnia to więcej niż „firma”.

okladka

Pobierz w formacie PDF, ePub lub mobi.

Jeśli chcesz, żeby jeden z 500 egzemplarzy trafił do Ciebie lub Twojej organizacji, skontaktuj się mailowo z koordynatorem projektu:

Szymon Surmacz
surmacz[at]soo.org.pl

 


Logo FIO Projekt „Śladami Pionierów Ekonomii Społecznej” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich